Orkland kommune og Norsk Industriutvikling inviterer onsdag 31. mai til åpent informasjonsmøte om områdereguleringsplanen for Eiktyr Industripark som nå ligger ute til offentlig ettersyn. 

Plandokumentene kan lastes ned her:

Les mer om møtet og den grønne industriparken på:

 

Dato: Onsdag 31. Mai 2023
Tid: Kl. 19:00
Sted: Orkland kulturhus, Orkanger

Under møtet vil forslagsstiller og kommunen orientere om planforslaget og den videre prosessen.


Vel møtt!