Orkland kommune leier ut jaktretten i Steinsdalen kommuneskog, mnr.: 5059 - 728/1. Kommunens ønsker å innhente bud på årets jakt, på det om lag 7300 dekar store arealet.  

Følgende fellingstillatelser gjelder:

Hjort:
En voksen bukk, en 1,5 års bukk, 2 koller (valgfri alder) og en kalv.

Elg:
Valgfritt kjønn på 1,5 år

Høyeste bud får tilslaget.

Skriftlig bud leveres i lukket konvolutt merket «Jakt 2020 Steinsdalen» til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger innen mandag 20. juli 2020.

Fullstendig jaktlag bes oppgitt i budet.

Jaktlaget må også dokumentere tilgang til en godkjent ettersøksekvipasje.

Eventuelle spørsmål rettes til Orkland kommune på telefon 72 49 51 95