Alkoholloven og serveringsloven har bestemmelser om lovlige tidspunkt for salg- og skjenking av alkohol samt åpningstider for serveringssteder. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg og skjenking i forhold til det som følger av loven, jf. alkohollovens paragraf 3-7 og 4-4. Kommunen kan i forskrift fastsette åpningstider for de serveringsstedene som ligger i kommunen, jf. serveringsloven § 15.

Utkast til forskrift er behandlet i kommunestyret i Orkland kommune den 24.06.2020. Etter endt høring vil et endelig forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av kommunestyret for Orkland kommune.

Høring kunngjøres på hjemmesidene til Orkland kommune og blir annonsert i Avisa Sør-Trøndelag, jf. Forvaltningsloven § 37.

Høringsfrist 10.08.2020

Høringssvar leveres postmottak@orkdal.kommune.no