NB Høringsfristen gikk ut 8.6.2020

Valgutvalget vedtok i møte den 20.5.2020 forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024.

Iht. domstolloven § 68 legges forslaget ut til offentlig ettersyn i to uker fra 25.5.2020 - 8.6.2020. Enhver som har innvendinger til forslaget oppfordres til å melde fra til kommunen om dette.

Innvendinger sendes til Orkland kommune på e-post: postmottak@orkland.kommune.no

Meddommere til Frostating lagmannsrett

Kvinner (15 stk)

Elin Merete Engum, født 1973
Ellen Meland, født 1972
Gretha Loe, født 1955
Gudny Holden, født 1958
Heidi Vatn, født 1983
Hilde Anita Hansen, født 1978
Jorunn Alsethaug, født 1966
Lena Forsberg, født 1988
Line Atnedal, født 1975
Linn Annett Østgård, født 1980
Liss Hege Syrstad, født 1970
Marit Hilstad, født 1970
Siri Sølberg Heli, født 1983
Toril Beate Sundli Rosmo, født 1980
Turid Østhus, født 1971

Menn (15 stk)

Anders Convoy Løfaldli 1985
Anders Johan Krokstad, født 1958
Arne Nielsen, født 1956
Atle Wormdal, født 1960
Bjarne Lund, født 1957
Edvar Hoston, født 1956
Hans Bernhard Meland, født 1958
Ivar Lillery, født 1964
Johannes Markus Lipphardt, født 1971
John Kåre Solem, født 1987
Jonny Åge Lium, født 1979
Kim Paulsen, født 1984
Leiv Garberg, født 1973
Steinar Rikstad, født 1955
Stian Selnes, født 1980

Meddommere til Sør-Trøndelag tingrett

Kvinner (21 stk)

Barbro Nilssen, født 1972
Gina Baumeyer, født 1986
Hege Lie Dragseth, født    1984
Heidi Tevik, født 1959
Isabel Pettersen, født 1985
Janicke Andresen, født 1978
Kjersti Holt, født 1976
Linda Havik Myran, født 1987
Liv Dagny Sterten, født 1969
Mari Engen Ree, født 1963
Maria Westgård Fagervold, født 1966
Marilyn Andreassen, født 1987
Marit Opøien, født 1958
Mona Austvik, født 1970
Nina Christoffersen Sæther, født 1964
Oksana Størseth, født 1979
Solrunn Johnsen, født 1973
Synnøve Storsand, født 1975
Therese Jensen, født 1975
Torunn Otervik, født 1961
Yeryska Chinga, født 1977

Menn (21 stk)

Alf Martin Granheim, født 1963
Arild Røland, født 1968
Arne Berg, født 1987
Arnfinn Skjevdal, født 1962
Atle Ingar Kjelstad, født 1952
Bjørn Slupphaug, født 1951
Dario Leko, født 1992
Einride Asbøll, født 1958
Harald Aspen, født 1959
Ivar Gjervan, født 1980
Jann Eirik Evensen, født 1964
Jørund Nordbø, født 1958
Kay Sandstad, født 1979
Kim Andrè Sagberg, født 1990
Ole Kristian Indergård, født 1986
Per Kirkaune, født 1952
Sverre Fossum, født 1970
Terje Førland, født 1968
Torkel Ramstad, født 1979
Trond Aune, født 1988
Vidar  Kjelstad, født 1983

Medlemmer til jordskiftemeddommerutvalget

Kvinner (4 stk)

Ann Mari Talsnes, født 1977
Astrid Husby, født 1957
Liv Anne Sugustad, født  1969
Nina Vangen Ranøien, født 1972

Menn (4 stk)

Egil Arve Berdal, født 1962
Hans Christian Borchsenius, født 1967
Svein Olav Semundset, født 1959
Torleif Hove, født 1954