Fylkesmannen starter nå en prosess med vern av skogområder i Trøndelag. For Orkland er det et området på 732 dekar i Resdalen som er foreslått. Området har en rik vegetasjon med flere skogtyper, og ligger langs elva Resa. Når det nå meldes om oppstart er det frist til 3. april med å komme med innspill. Et nærmere beskrevet forslag vil senere bli sendt på høring.