Kommunestyret vedtok 29.1.2020, sak 2/20 endring av reguleringsplan for Furumoen.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Endringen legger til rette for ny avkjørsel fra rundkjøring til industrieiendommen.

Vedtatt plankart i målestokk 1:1000, bestemmelser samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig som nedlastbare PDF-filer under "Last ned dokumenter" nedenfor.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 2.3.2020

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Last ned dokumenter: