I en navnesak i tidligere Meldal kommune som ble reist i 2001 ble det gjort vedtak for skrivemåten av 154 stedsnavn. 28 vedtak ble påklaget, og de fleste av dem har fått gjennomført klagebehandling fram til gyldig vedtak. For to stedsnavn gjenstår klagebehandling som Kartverket ønsker å få gjennomført.

Klagesaken gjelder følgende navn (med varianter av skrivemåter):

  • Gjetsteen
    Tidligere skrivemåter i offentlig bruk har vært Geitsteinen og Gjetsten
  • Trostykkjsætra
    Tidligere skrivemåte i offentlig bruk har vært Trostykksætra

Kartverket sender saken på lokal høring i kommunen, jf. § 6 i lov om stadnamn.

Det kunngjøres herved at klagesaken er reist. Høringsuttalelser sendes til postmottak@orkland.kommune.no innen 25.02.2020. Merk uttalelser i saken med BYGG-20/00341

Dokumenter i saken: