En person fra Østlandet som har vært tilreisende til Orkland har fått påvist covid-19. Personen fikk påvist smitte etter retur til sin hjemkommune. Dette er en ny smittecelle og har ikke noe med tilfellet som det ble informert om i helga.

I forbindelse med smittesporing er det foreløpig identifisert nærkontakt for 7 personer i Orkland med personen som er smittet. Alle er satt i karantene av Orkland kommune. De skal være i karantene i 10 døgn.

Alle som er i karantene blir testet for covid-19. De vil uavhengig av testresultat fortsatt være i karantene den resterende karantenetiden (10 døgn).

Mer informasjon om smittekarantene:


orkland.kommune.no/korona