-Vi ønsker å gi så mange som mulig av våre flotte ungdommer en mulighet. Det er positivt både for dem og for de enkelte arbeidsplassene.

Det sier personalsjef i Orkland kommune, Stein Arne Jakobsen.

- Det er ikke alltid så lett å få seg sommerjobb for ungdom under 18 år, og vi har prøvd å strekke oss langt for at flest mulig skulle få muligheten, sier han.

Jakobsen sier kommunen fikk i overkant av 100 søknader fra ungdom mellom 15 til 18 år. 52 av dem fikk tilbud og takket ja. Ungdommene får prøve seg innenfor hele spekteret av kommunens tjenestetilbud.

Stein Arne Jakobsen_1200x900.jpg
Orkland kommune kan tilby jobber innenfor mange ulike yrkesområder og ser på rekruttering av ungdom til både sommerjobber og lærlingplasser som en måte å profilere seg som framtidig arbeidsgiver, sier personalsjef Stein Arne Jakobsen.  Foto: Steinar Larsen

God spredning

15 av de unge jobber på et av kommunens sykehjem, 10 har arbeid innenfor hjemmetjenesten, mens 4 har fått jobb i bo og miljøtjenesten. 10 ungdommer har arbeid i barnehage, 12 innenfor tekniske tjenester, mens 1 har fått jobb på bibliotek.

- Vi har også prøvd å balansere i forhold til kjønn og yrker. Vi har ansatt like mange gutter og jenter, og forsøkt å rekruttere utradisjonelt i forhold til fagområder. Vi har blant annet 10 gutter på tradisjonelle kvinnearbeidsplasser som sykehjem og hjemmetjeneste, sier personalsjefen, som også tilføyer at dette er en fin mulighet til å profilere kommunen som arbeidsplass og karrieremulighet for ungdom som står foran viktige utdanningsvalg.

Sommervikarer Evjen barnehage_1200x900.jpgBarnehagene er åpne i sommer. Sommervikarene Farhad Saberi (16) og Stine Gangsaas (17) liker jobben i Evjen barnehage. Her er de sammen med Lea Hegglund Vuttudal, øverst til venstre og Basstian Li til høyre. Aksel Bang Lilleler synes det er fint  å være sammen med Stine. Foto: Kristin Broholm

Krav om førerkort

I tillegg til ungdommene under 18 år, har også Orkland kommune ansatt flere ungdommer som har passert 18 år. Så langt i sommer er det ca 20 nye vikarer som har begynt, og flere vil begynne utover sommeren.

På noen områder er det nødvendig at man kjører bil for å utføre jobben, og derfor må man ha førerkort, sier Jakobsen, som har inntrykk av at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fornøyd så langt i sommer.

Viktig ressurs

- Selv om aktivitetsnivået generelt er lavere om sommeren, er det flere av de kommunale tjenesteområdene som har full aktivitet og er avhengig av dyktig hjelp for å gi innbyggerne tjenestene de har krav på, poengterer Stein Arne Jakobsen.