Forhåpentligvis har vi hatt vinterens siste snøfall i Orkland. Nå står vårpuss og hagearbeid for tur for mange. For kommunen betyr våren at strøsand og brøytestikker nå skal bort.

Feiing etter vinteren er allerede i gang, og i disse dager er feiemaskinene i gang både på Orkanger og i Lensvik.

– Arbeidet startet der hvor snøen forsvant først og fortsetter fram til at alle kommunale asfalterte gater, veier, plasser, samt gang- og sykkelstier er ferdig feiet, sier Ivar Lillery i Orkland kommune.

Han gjør oppmerksom på at deler av arbeidet vil foregå på ettermiddag og kveld, og ber om forståelse for at det kan bli noe støy på fine vårkvelder.

– Resultatet blir imidlertid etter hvert rene og pene ferdselsårer, som gir god friksjon, lite svevestøv og bedre sikkerhet for trafikantene.

Gjenbruk av grus

Du lurer kanskje på hva som skjer med all grusen som feies opp? Svaret er at de nærmere 500 tonn med sand og grus først blir renset for søppel. Deretter blandes det sammen med annen grus og til slutt påført som nytt dekke på kommunens grusveier.

– Brøytstikkene vi tar opp blir brukt om igjen neste vinter, forteller Lillery.

Flytt bilen

Han har forståelse for at beboere vil ha besøk av feiemaskinene så fort forholdene ligger til rette for det, men sier det er umulig å være alle steder samtidig.

– Den beste hjelpen vi kan få nå, er om du som nabo til offentlig veg bruker egen parkeringsplass. Da kommer vi lettere til med utstyret vårt, avslutter Ivar Lillery, som lover at de skal være ferdig med jobben i god tid før 17. mai.