Busstreiken som ble trappet opp til også å gjelde Trøndelag fra lørdag førte mandag til at 33 elever ikke kom seg på skolen.

-Vi vet at flere av disse vil komme seg på skolen allerede fra i morgen, sier Kari Mostad, som er rådgiver på oppvekstsektoren i Orkland kommune. 

En rask kartlegging i dag morges viste at i alt fem elever fra 1. til 4. trinn og ti elever ved 5. til 7. trinn ikke kom seg på skolen.

- I tillegg var det 18 elever i ungdomstrinnet som ikke hadde mulighet til å komme, sier Mostad, som sier at de enkelte skolene sørger for hjemmeundervisning for de som rammes av streiken.

Over 8 000 bussjåfører landet over er tatt ut i streik rundt om i landet. Ingen vet hvor lenge streiken vil vare, og mandag morgen var det fremdeles ingen kontakt mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.