Koronarelatert informasjon, geografisk spredning og en uhøytidelig konkurranse engasjerte orklendingene i påsken.

Orkland kommune har hatt daglige oppdateringer på nettsidene gjennom hele påsken om utviklingen av den lokale koronasituasjonen. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra innbyggerne om at dette er informasjon man setter pris på å få. Det bidrar til å skape trygghet i en usikker situasjon.

Påsketips

I tillegg valgte vi å publisere noen videoer hvor kommuneoverlege Jimmy Wikell bidro med råd, tips og informasjon om koronarelaterte tema. Videoene ble publisert på kommunens Facebook-side, som snart har 7 500 følgere. Innspillingene var gjort på ulike steder i Orkland, og det ga grunnlaget for å hekte på en liten konkurranse der vi spurte folk om hvor kommuneoverlegen befant seg.

Geografisk spredning

Første video ble publisert skjærtorsdag og den siste andre påskedag. På disse dagene ble både Ingdalen, Langlidalen, Vannspeilet, Nerøra og Løkken Verk besøkt. Opptakene var gjort før påske, noe de fleste sikkert fikk med seg, siden sola alltid fulgte Jimmy Wikell på hans lille turne. Temaene i videoene omhandlet alt fra prøvetaking, aktivitetsforslag i påsken, karantene og isolasjon til koronasymptomer og renholdstips.  

Gode seertall

Filmene oppnådde stor oppmerksomhet. I alt ble de sett over 35 000 ganger. Konkurransen fenget, noe et totalt svarantall på 2 271 viser med all tydelighet. Et høyst uvitenskapelig dypdykk i svarmassen tyder på god geografisk spredning.

Glimt i øyet

Det ble trukket tre vinnere hver dag, som vant hvert sitt kaffekrus med påtrykt budskap fra Orkland kommune. Vårt håp er at denne form for kommunikasjon bidrar både til å spre relevant informasjon og til bygging av ny kommune – det hele gjort med et lite glimt i øyet!


orkland.kommune.no/korona