Siden det ikke oppfordres til å samles mange mennesker på offentlige plasser, betyr det at årets 17. maifeiring blir litt annerledes enn du er vant til.

Nasjonaldagen er vanligvis en dag da vi alle kan møtes med norske flagg, høre korpsmusikk og synge nasjonalsangen. Det skal vi gjøre i år også – bare under litt andre rammebetingelser. Vi kan love at korpsene vil dukke opp og nasjonalsangen skal hele landet synge samme klokken 13:00.

Trygge rammer

Det er allerede bestemt at det ikke blir barnetog eller samlinger innendørs i skoler, barnehager og grendehus i Norge på nasjonaldagen. Kommunene har vanligvis ingen sentral rolle i forhold til arrangement på nasjonaldagen, men vi har hatt god dialog og møter med de lokale 17. maikomiteene i vår store kommune. All ordinær 17. mai-aktivitet i regi av komiteene er i hovedsak avlyst, men noen komiteer planlegger alternative tiltak og arrangement innenfor smittevernsbestemmelsene og regjeringens rammer for 17. mai-feiring. Dette omfatter blant annet flaggheising og kransnedleggelser. Det blir ikke annonsert tidspunkt pga. smittevernhensyn.

Digital feiring

Kommunen lager et digitalt arrangement på formiddagen med taler og andre innslag vist på KommuneTV. Vi oppretter også et arrangement på Facebook, hvor vi oppfordrer alle til å publisere bilder og videoer fra sin feiring.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om dette. Følg med på våre publiseringer på nett og i lokalavisa.

Informasjon om regjeringens bestemmelser for 17. mai finner du her:


orkland.kommune.no/korona