18. februar 2022 vil nye Lensvik skole stå klar til å ta imot elevene. I sommer starter rivningen av den gamle skolen fra 1961. Imens tas kreative løsninger i bruk for å gi barn og unge god undervisning.

Åpningsdagen om ett og et halvt år blir nok ikke bare en merkedag for elever, lærere og andre ansatte ved skolen. Den vil også markere at bygda kan ta i bruk et nytt flerbrukshus, tilrettelagt for aktiviteter i regi av lag og organisasjoner. God planlegging og stor grad av brukermedvirkning preger nemlig løsningene som er valgt for det kompakte og energieffektive bygget som i høst vil reise seg på høyden over Lensvik sentrum.

Betydelige feil og mangler

Den gamle skolens tekniske beskaffenhet ble grundig dokumentert av eksterne konsulentfirma i forbindelse med Agdenes kommunes skolebruksplan i 2016. Konklusjonene var entydig både i forhold til inneklimasituasjon og byggets bærende konstruksjoner. Bøyde søyler, fuktproblematikk, setningsskader og feilkonstruksjoner ble påpekt. I tillegg skapte trafostasjonen, som var integrert i bygget, alvorlige avvik i forhold til støy som blant annet påvirket bruk av høreapparater.

 - Det ble konkludert med at byggets restverdi var null og ikke egnet for utbedring. Kommunestyret i Agdenes vedtok å bygge ny skole. Prosjektet er tatt inn i Orkland kommunes investeringsbudsjett med en totalramme på 195,8 millioner kroner, sier Marit Sæther Strøm, som er kommunens prosjektleder.

Marit Sæther Strøm_1200x900.jpgMarit Sæther Strøm sier det betyr mye også rent faglig å få være med på et så viktig prosjekt som ny skole i heimbygda. Foto: Steinar Larsen  

Aktivitet i sommer

Den nye skolebygningen får en mer kompakt grunnflate enn dagens skolebygning. Dette vil frigjøre plass til et betydelig større uteareal som vil komme elevene til gode. Totalt vil bygget bli på 3 800 kvadratmeter, fordelt over tre etasjer.

- Den gamle skolebygningen vil være revet og fjernet i løpet av sommeren. Gravearbeidene vil etter planen starte i slutten av august, mens ny trafostasjon vil være på plass allerede i løpet av juli, sier Strøm.

Bygg for framtida

Det bygges nå for å kunne tilby 200 elever skoleplass, mens det i dag er om lag 150 elever ved skolen.

- Vi må jo bygge for framtida, sier Erlend Ysland, som har vært rektor for skolen siden 2013. Etter kommunesammenslåingen har han også rektoransvar for Lysheim skole i Vassbygda.

Ysland er svært godt fornøyd med planprosessen og legger vekt på at brukermedvirkning fra skolens ansatte, elever, renholdspersonale og FAU har gitt best mulige løsninger innenfor de økonomiske rammene.

Erlend Ysland_1200x900.jpgErlend Ysland i et av de midlertidige klasserommene som er etablert i Lensvik samfunnshus. Foto: Steinar Larsen

Stigning i programmet

- Vi får auditorium, aula og amfi som også kan benyttes som en forlengelse av et etterlengtet kantineområde med eget kantinekjøkken. Trinnene får egne inngangsparti og med egne undervisningssoner, som består av både klasserom og fellesarealer med egne miniamfi og grupperom. Alt tilrettelagt for ulike undervisningsformer. I tillegg har alle trinnene eget tilrettelagt uteområde som elevene selv har kommet med forslag om hva skal inneholde. Det skal være litt forskjell på å gå på barneskole og ungdomsskole, og det er viktig med litt stigning i programmet, sier rektoren.

De 25 lærerne ved skolen får også fasiliteter som sikrer en bedre jobbhverdag. I tillegg til egne arbeidsstasjoner i et såkalt stillearbeidsrom, er det også lagt til rette for egne fellesareal for kreativt arbeid.

Lærere_1200x900.jpgLærerne Toril Bøe Ræder, Liv Marit Meland og Åse Tharaldsen ser fram til å få ny skole. Foto: Steinar Larsen

Rimelig midlertidig løsning

Koronapandemien fikk naturlig nok konsekvenser for prosessen, både når det gjelder prosjektering og den praktiske gjennomføringen av skolehverdagen. Planen var at vi skulle starte å pakke ned skolen etter påske, men pga. koronasituasjonen, ble ikke dette arbeidet startet opp før alle var tilbake på skolen. Det har vært en hektisk flytteperiode på 3-4 uker, hvor alt skulle ut av skolen og inn i midlertidige lokaler. I dag er første til fjerde trinn lokalisert i Lensvik ILs klubbhus på Åsmyra, der kommunen har inngått en leieavtale med idrettslaget. Femte til sjuende trinn har egne avdelte klasserom i gymsalen på Lensvik samfunnshus, mens åttende til tiende trinn har flyttet inn i ledige lokaler på det som tidligere het Agdenes rådhus, nå Lensvik kommunehus.

Elever_1200x900.jpgElevene synes det er helt greit med undervisning på kommunehuset i Lensvik. Her er en gjeng samlet for å dra ned til kaia for å bade siste uka før sommerferien. Foto: Steinar Larsen

Stått på

- Jeg må få trekke fram alle som har bidratt i flytteprosessen. Det gjelder både lærere, og ikke minst våre vaktmestre som har stått på nærmest døgnet rundt i en periode, forteller Ysland. Han legger til at alle er positive til å bidra med gode løsninger slik at den midlertidige situasjonen skal bli så god som mulig. Det er ingen tvil om at et nytt skolebygg, i likhet med det nybygde Hamnahaugen helse- og omsorgssenter, betyr mye for å styrke identitet og gi en «boost» for optimisme i denne delen av storkommunen vår.

Vaktmestere_1200x900.jpgVaktmestrene John Olav Selbekk, Halvor Sandstad og Robert Selnes har vært sterkt medvirkende for å få alt på plass i de midlertidige skolelokalene. Foto: Steinar Larsen

Gjenbruk av skolehistorie

De midlertidige løsningene med bruk av kommunale lokaler bidrar positivt på kostnadssiden. På samme måte vil utsmykkingskostnadene holdes på et minimum. Rektor Ysland har nemlig tatt et dypdykk i skolens arkiver og funnet skatter som vil pryde veggene i det nye bygget.

- Folk før meg har vært så forutseende at de har tatt vare på gamle historiske veggkart og plansjer som er brukt i undervisningen siden 1950-tallet. Materialet har ligget godt bevart og fargegjengivelsene er svært gode. Vi vil henge dem opp med glassfront slik at vi også bevarer dem for framtida, lover Ysland.

Både rektor og prosjektleder er svært fornøyd med samarbeidet med Vis-a-vis arkitekter som har tatt hensyn til innspillene som er kommet i prosessen. Både inne- og utendørsløsninger vil bidra til å gi skolen et betydelig ansiktsløft, der den vil bli liggende med panoramautsikt over Trondheimsfjorden og nærhet til et praktfullt idrettsanlegg i naturskjønne omgivelser.   

Erlend med plakat2_1200x1116.jpgErlend Ysland med en av naturfagplansjene som skal komme til heder og verdighet igjen som veggdekor i den nye skolebygningen. Foto: Steinar Larsen

Utsikt_1200x900.jpgUtsikten over Trondheimsfjorden er praktfull fra skoleområdet. Foto: Steinar Larsen

Fotballbane_1200x900.jpgFotballbane, friidrettsanlegg, tennisbane og et flott naturområde ligger like bak skolen. Foto: Steinar Larsen

3d-snitt (002)_1200x514.pngTverrsnittet av den nye skolebygningen gir et godt bilde av fasilitetene. Illustrasjon: Vis-a-vis arkitekter