Det sier Håvard Jerpstad Berg og Ingrid Snoen, som begge er lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Orkland kommune.

De to 19-åringene, som gikk i samme klasse på Meldal videregående skole, er to av i alt 33 ungdommer som har lærlingplass i kommunen som fra nyttår heter Orkland. Håvard, som er fra Svorkmo, har hele læretida si i Evjen barnehage. Meldalingen Ingrid har vært andre året av sin læretid på Meldal barne- og ungdomsskole etter ett år i Storås barnehage. Til våren blir det fagprøve og fire år med skole og arbeidspraksis ender opp med fagbrev.

Glad i mennesker

- For å trives i dette yrket må man by på seg selv, være glad i folk og god på bygge relasjoner, sier Håvard.

Ingrid nikker.

- Det er en forutsetning, sier hun og trekker fram både tilpasningsdyktig og imøtekommende som avgjørende egenskaper for å gjøre en god jobb.

Praten går lett over bordet når de to ungdommene skal trekke fram sine erfaringer som lærlinger. Begge trekker fram at de har vokst med oppgavene. Læringskurven har vært bratt, men de er enige om at de har lært mye. Ikke bare gjennom veiledning og strukturert opplæringsplan.

Håvard og barn (002)[1].JPG

Får ansvar

- Vel så viktig er den konkrete læringen som skjer i ulike arbeidssituasjoner, og gjennom å få være med i faglige diskusjoner og møter, sier Ingrid, som dette året jobber med elever fra første til fjerde klasse, samt på skole-fritidsordningen (SFO). En typisk arbeidsdag for meg starter med SFO, videre som assistent i 1.klasse og deltakelse i friminuttene. Så er det matpause, før jeg er leksehjelp i tredje klasse.

Både Håvard og Ingrid har egne veiledere på arbeidsplassen. På den måten får de også mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. Begge trekker fram at de får ansvar som noe positivt, selv om det noen ganger kan føles som oppgavene kan bli i overkant krevende.

- Men det er vel sånn vi lærer, smiler Håvard, som synes det er både et privilegium og stort ansvar å ta vare på det mest dyrebare folk har, nemlig små barn.

Vær aktiv

Framtidsplanene er de ikke helt sikre på. Håvard er ganske bestemt på at han skal studere videre, og er sikker på at arbeidspraksisen vil komme til nytte om det blir sosionomstudier eller andre fagområder han vil satse på. Ingrid er ikke helt sikker på hva hun vil bli, men mener fagbrevet uansett er et flott grunnlag å bygge videre på.

Ingrid og barn (002)_1200x1600.jpg

- Vi kommer helt sikkert til å jobbe med mennesker på en eller annen måte, sier hun og nøler ikke med å anbefale andre ungdommer om å ta en yrkesrettet utdanning.

Hun mener det imidlertid er viktig å være ærlig med seg i selv i forhold til valg av retning, og benytte praksistida hos potensielle arbeidsgivere godt når man er utplassert fra skolen de to første årene. Å være aktiv, nysgjerrig og interessert kan lønne seg.

Håvard nikker og ler.

- Det har jeg fått høre fra min arbeidsgiver. Jeg var utplassert her og styreren tok kontakt med meg etterpå og nærmest bønnfalt meg om å ta læretida her.