Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver eller er pensjonist i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg.

Det sier kommunalsjef for helse og mestring, Kristin Wangen, som også oppfordre studenter og andre med relevant erfaring fra helsefaglig arbeid om å ta kontakt.

- I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg, sier Wangen.

Har du helsefaglig kompetanse?

Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Kommunehjerte med #.png