I går ba Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) norske kommuner om å forberede seg på å ta imot 35 000 flyktninger i 2022. Orkland ble bedt om å ta imot 125. Kommunen er godt forberedt, tar gjerne imot flere og har fått enorm respons fra orklendinger som vil være frivillig, tilby private boliger og innbo.

Kommunedirektør Ingvill Kvernmo er klokkeklar i sitt budskap.

– Vi skal gjøre vårt for folk som er rammet av den svært krevende situasjonen i Ukraina. De som kommer til oss skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil gjøre vårt til at folk skal kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

– Dette gjør vi sammen

Kommunen er allerede godt i gang med forberedelsene og har god kapasitet. Ikke bare skal kommunen sørge for at flyktningene som kommer til oss får et sted å bo. Alle skal få nødvendig helsehjelp. Barn skal få gå i barnehage og skole og de voksne skal få delta på introduksjonsprogram. I tillegg har kommunen allerede satt i gang et arbeid for å rekruttere frivillige og for å skaffe til veie nødvendig utstyr som møbler og hvitevarer.

– Vi har fått massiv respons på vår henvendelse til innbyggerne, og vi er imponert over både giverglede og ønske om å bistå mennesker som er i en svært vanskelig situasjon. Det er helt tydelig at TV-bilder og andre inntrykk fra Ukraina har fått folk til å reagere spontant og med både hjerne og hjerte, sier Kvernmo.

Arbeidet er godt i gang

Så langt har over 100 personer meldt seg som frivillige. Dette er personer som vil bidra med alt fra besøkstjeneste, praktisk bistand i forbindelse med bosetting, transporthjelp til helsetjeneste, leksehjelp eller bistand med handling – i det hele tatt praktisk bistand.  I tillegg har kommunen fått tilbakemelding fra et 60-talls personer som vil gi bort fullt brukbare møbler og hvitevarer.  Orkdalstorget er nå godt i gang med å hente varene for mellomlagring på Follo. Det har også kommet over 50 ulike henvendelser fra folk som kan tilby ulike boligløsninger.

– Pågangen fra alle gode krefter er så stor at vi må be folk om litt tålmodighet før de hører fra oss, men alle skal få svar, sier Kvernmo.

Her kan du melde deg hvis du vil bidra

Berømmer frivilligheten

Kvernmo minner også om at det er mulig å gi både klær, leker og annet utstyr til Orkanger sanitetsforenings gratisbutikk, som vil tilby varene til flyktninger som kommer til kommunen.

– Jeg vil berømme Berit Westrum Johansen og de andre driftige damene i sanitetsklubben for den viktige jobben de gjør og alle som bidrar med varer til butikken.

Her finner du informasjon om gratisbutikken

Tar gjerne imot flere

Orkland kommune vil i løpet av dagen få den formelle henvendelsen fra IMDI om mottak av 125 personer, et tall som er omtrent i samsvar med vedtaket formannskapet gjorde i sitt møte 9. mars.

– Dette antallet er vi forberedt på, og dersom det skulle bli behov for å ta imot flere er vi selvfølgelig klare, sier Ingvill Kvernmo.

Du kan lese IMDIs anmodning til norske kommuner her