De yngste var i fokus da Newton-rommet markerte offisiell åpning på fredag. Barn fra orklandskolene holdt snora som ordføreren klippet over, og de fikk vist voksne hvordan man løser teknologiske oppgaver ved hjelp av enkel programmering.

- Jeg synes dette virker spennende og ser fram til å komme tilbake, sier Malin Hammer Nordsæther (15). Sammen med klassekamerat Oda Snildalsli var de to elevene fra Aa skole på Krokstadøra blant de heldige som fikk være med da Newton-rommet ble offisielt åpnet sist fredag.

Tilstede var også næringslivet som har vært en svært viktig medspiller for Orkland kommune for å få realisert det som nå skal bli en praktisk tilnærming til matematikk og naturfagene og være et tilbud for barn i barnehage, barnetrinn og ungdomstrinnet.

Hva er et Newton-rom?

Næringslivet er med

- Dette ble jo helt topp! I tillegg til at det er et viktig tiltak for barn og unge er det med på å fremme Orkland som en attraktiv kommune, sier daglig leder i Varig Orkla forsikring Sidsel Rian.

Selskapet hun leder er en av de lokale bedriftene som har vært med å finansiere utstyret som skal benyttes i undervisningen.

Viktig bidrag for det grønne skiftet

Under åpningsseremonien, som ble ledet av daglig leder på Newton Orkland Sunniva Tofte, var det flere talere som ønsket nyvinningen velkommen. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kom med en hilsen på video. Hennes søster Solveig, som leder oppvekstsektoren i Orkland snakket om hvilke muligheter som nå vil by seg for elevene.

Hun pekte på at det å samle ressursene vil gi elevene i Orkland et langt bedre tilbud enn hva hver enkelt skole kan gi, og at dette vi være med å gi muligheter for økt mestringsfølelse for flere innenfor fagområder som blir svært viktig i framtida.

Dette poenget ble også framhevet av ordfører Oddbjørn Bang, som pekte på at den oppvoksende generasjonen blir de som skal gjennomføre det grønne skiftet, som poengterte at hans generasjon hadde bidratt til å ødelegge, mens det er dagens unge som må være med på å reparere verden.

Fra teori til praksis

Blant gjestene var også tidligere oppvekstsjef i Orkland, Kari Mostad. Hun var prosjektleder for Newton-satsingen og har en stor del av æren for at rommet nå er en realitet.

Newton Kari_500x375.jpg
Kari Mostad tror Newton-rommet vil bli et verdifullt bidrag og skape mestringsfølelse hos flere.

- Jeg har sett fram til denne dagen. Rommet har blitt veldig fint med god plass og flott innredet. Det har vært en lang prosess, men sannelig har det vært verdt det. Dette tilbudet vil bety et løft for fagene, men også et løft for elevene som får en ny mulighet til en mer praktisk tilnærming til fag som i alt for stor grad har vært teoretiske, sier Mostad.

Janne Sommerschild Wiggen er tilsatt som lærer i 40 prosent stilling, og sammen med Tofte skal hun fra september ta imot de første elevgruppene fra skolene i Orkland.

Her kan du lese mer om Newton Orkland