- Trygghet er et avgjørende bidrag til at den totale omsorgssituasjonen er god nok nå som skoler og barnehager er stengt, sier enhetsleder i barne- og familietjenesten Tom Døsvik.

Orkland kommune har derfor et ekstra fokus på dette, og har derfor opprettet et svært tett samarbeid mellom barnevernet, barnehagene og skolene. 

Vi har god kontroll

Døsvik forteller at det avholdes jevnlige møter for å sikre at de sårbare barna blir godt ivaretatt.

- Et tett samarbeid sikrer at de som har behov for det får et skole- eller barnehagetilbud, samtidig som vi kan fange opp andre barn som har det spesielt vanskelig.

Døsvik understreker at de har god oversikt over situasjonen og gjør løpende vurderinger.

- Vi er forberedt på at antall barn som trenger et barnehage- eller skoletilbud vil øke jo lengre tid det går før barnehagene og skolene åpner for fullt igjen.

Tom_Døsvik_COL_500.jpg
Tom Døsvik er enhetsleder for barne- og familietjenesten i Orkland kommune. Foto: Fotograf Silje Asbjørnsen

Ber foreldre ta kontakt

Orkland kommune har også opprettet «Barn og unges koronatelefon». Her kan barn og unge ringe hvis de trenger noen å snakke med om koronaviruset, og hvorfor ting er litt utenom det vanlige for tida. Du kan lese mer om denne tjenesten her.

- Vi oppfordrer også foreldre til å ta kontakt med det kommunale hjelpeapparatet hvis de trenger noen å rådføre seg med eller annen form for støtte. Det gjelder også de som vi allerede har opprettet kontakt med, sier Døsvik.

Barn og unge er et felles ansvar

- I tider hvor store deler av samfunnet er stengt ned, er det også viktig at vi alle har et blikk på barn og familier som strever. Kontakt det kommunale hjelpeapparatet og spesielt barneverntjenesten hvis du oppdager barn du er bekymret for, sier Døsvik.

Barneverntjenesten når du på mottakstelefonen 906 32 591. Tjenesten er åpen på hverdager fra klokken 08:00 til 15:30.

Barneverntjenesten har gjennom barnevernvaktsamarbeidet med Trondheim kommune åpent hele døgnet. Barnevernvakta er betjent etter ordinær kontortid, i helger og på helligdager.

Han understreker at barn og unge er et felles ansvar, og vi bør være spesielt oppmerksomme nå som situasjonen er så spesiell.


orkland.kommune.no/korona