I hele desember har frivilligsentralen i Orkland mottatt gaver som skal deles ut til barn og unge til jul. Både fysiske gaver og over 60 000 kroner på konto er resultatet av årets aksjon.

- For oss som frivilligsentral er det godt å bidra, men samtidig kjenner vi på en følelse av tristhet ved å måtte erkjenne at samfunnet vårt er sånn at slike tiltak er nødvendig.

Det sier Rachel Hammervik, som er leder ved frivilligsentralen på Orkanger. Sammen med sine kolleger Eli Anne Kalseth i Meldal og Jannicke Meland i Lensvik har hun stått i spissen for aksjonen som sørger for at 118 barn og unge i hele Orkland får en fin julegave på julaften.

- Gavene skal blant annet gis til barn fra familier med økonomiske utfordringer eller til enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i vår kommune, sier Hammervik.

Penger og fysiske gaver

Det var i uke 46 at frivilligsentralen i Orkland gikk ut med informasjon om at de også i år ville bidra til å gjøre jula litt hyggeligere for barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Siden da har gavebidragene strømmet på.

-Lag og organisasjoner har bidratt med betydelige pengegaver, noe vi setter stor pris på. Pengene har vi brukt til å gjøre egne innkjøp av gaver. I tillegg har vi fått inn mange strikkegaver, mens andre har kjøpt gaver i butikker. Alle gavene er nå pakket inn og er klare for utkjøring til de som skal få, sier Hammervik.

Mange som sliter økonomisk

Orkland frivilligsentral samarbeider med kommunens hjelpeapparat når det gjelder hvem som skal motta julegavene. Det er også det kommunale hjelpeapparatet som sammen med frivillige i hovedsak bistår med distribusjon av gavene i løpet av denne uka.

- Vi har allerede delt uten noen av gavene og det er ikke fritt for at det kjennes i hjertet når vi ser på takknemligheten og gleden som mottakerne viser. Det er godt å kunne bidra, men samtidig gir det et perspektiv på at samfunnet vårt ikke alltid er så rosenrødt som vi liker å tro. Det er hyggelig å kunne bidra til en hyggelig jul, men samtidig må vi nok erkjenne at ganske mange nok sliter økonomisk resten av året, sier Hammervik, som ønsker å takke alle som har bidratt i årets julegaveaksjon.