I april fikk Orkland kommune en hyggelig gave fra Varig Orkla forsikring – 100 000 kroner øremerket innkjøp av nettbrett til kommunale helseinstitusjoner. 22 nettbrett ble kjøpt inn og er fordelt på 8 boliger.

Det var koronasituasjonen og besøksrestriksjonene som fikk Sidsel Rian og de andre ansatte i forsikringsselskapet på Orkanger til å ta aksjon. De ønsket å bidra slik at grupper som ble hardt rammet av situasjonen skulle få mulighet til digital kommunikasjon med familie og kjente.

Fordelt etter behov

Nina Fagerheim er prosjektleder for velferdsteknologi i kommunen og kan fortelle at 22 nettbrett ble kjøpt inn og fordelt i sommer.

- Fordelingen ble gjort med bakgrunn i tilbakemeldinger fra avdelingene på antall beboere og hva de hadde tilgjengelig av utstyr fra før.

Hun sørget for å levere ut nettbrettene sammen med prosedyre for installasjon av app for videokommunikasjon mellom brukere og pårørende. 

Svært populært

Sissel_Høydal_COL_500_200x250.jpg
Sissel Høydal. Foto: Fotograf Silje Asbjørnsen

- Nettbrettene brukes svært flittig og er blitt et viktig bindeledd mellom beboere og andre familiemedlemmer.

Det sier Sissel Høydal, som er leder på Orkdal helsetun. Hun er svært glad for gaven som ble gitt og at nettbrettene kan bli et godt supplement for å holde kontakten også etter at koronasituasjonen er over.

Slik ble nettbrettene fordelt:

Orkdal helsetun: 6
Meldal helsetun: 5
Hamnahaugen helse- og omsorgssenter: 3
Krokstadøra omsorgssenter: 2
Løvbytunet: 2
Elvestien: 1
Elvepromenaden: 1
Fannrem trygdepensjonat: 1