Kommunalsjef for samfunnsområdet, Lavrans Skuterud, har jobbet med radioaktiv forurensning siden 1993. Til tross for situasjonen i Ukraina beroliger han med at det ikke er noen grunn til at folk skal gå mann av huse for å hamstre jodtabletter.

Høsten 2021 begynte Skuterud som kommunalsjef for samfunn i Orkland kommune etter 28 år som en av landets fremste forskere innen radioaktiv forurensing. Han er dermed ingen hvem-som-helst innenfor dette fagområdet, og kan uttale seg med stor faglig tyngde. Da han skrev hovedoppgave ved daværende NTH i Trondheim i 1992 valgte han seg Tsjernobyl som tema for oppgaven. Siden har han besøkt Ukraina en rekke ganger i jobbsammenheng.

Tsjernobyl og Fukushima

I sin lange karriere i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), jobbet han i hovedsak med radioaktiv forurensing i næringskjeden, med søkelys på opptak av forurensing i planter og dyr og inntak i befolkninga, og vurdering av hvilke helsekonsekvenser det gir. Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 ble det iverksatt et eget program for å følge opp sør-samer i Trøndelag som ble berørt næringsmessig av hendelsen. Fortsatt blir det gjennomført målinger av radioaktivt cesium på både mennesker og dyr, et arbeid Skuterud har vært tett på.

– Det som ble gjort i Norge for å berge reindrift og husdyrproduksjon var nybrottsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Da Fukushima-ulykken skjedde i Japan i 2011 var det få som jobbet med slike problemstillinger og derfor ble jeg også engasjert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk for å se på virkningene i Japan, sier Skuterud, som også har hatt engasjementer hos Verdens helseorganisasjon (WHO) og for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). I tillegg har han arbeidet med beredskapsarbeid og kompetansebygging sammen med statsforvaltere, kommuner og nødetater.

Utgjør ingen fare på avstand

– Grunnen til at jodtabletter er en del av den norske atomberedskapen, er at ulykker med reaktordrevne båter langs kysten vår kanskje kan gi høye jod-konsentrasjoner i nærområdet - ikke fordi det kan skje noe langt borte fra oss. Det samme gjelder atomvåpenbruk i den pågående konflikten. På avstand er ikke radioaktiv forurensing noe stor helsebekymring for oss, sier Skuterud.

Misforståelser

– Det er også grunn til å oppklare en del misforståelser. Selv om det er datostempling på jodtabletter, inneholder de stabilt jod som holder seg lenge etter at datostemplingen har gått ut. I tillegg er det grunn til å poengtere at det kun er noen utvalgte grupper av befolkningen som er anbefalt å ta jodtabletter dersom situasjonen skulle tilsi det, sier Skuterud.

De anbefalte gruppene er gravide kvinner, ammende kvinner, nyfødte barn, spedbarn og barn og ungdom opp til 18 år.

– Personer over 40 år anbefales uansett ikke å innta jodtabletter, sier Skuterud, som anbefaler interesserte å følge oppdateringene fra DSA.

Beroliger alle

Orkland kommune har jodtabletter som kan deles ut ved skoler, barnehager og helsestasjoner i tilfelle en atomhendelse. Dette er en del av kommunens ordinære beredskapsplan og du kan lese mer om dette her. Der kan du også lese mer om tilfluktsrom.

Skuterud poengterer at det ut fra dagens sikkerhetssituasjon ikke er noen grunn for orklendingene til å bekymre seg.

– Det er stor forskjell mellom utslipp fra en reaktor og en detonasjon av en atombombe.  Det er veldig mye mer radioaktivt materiale i en reaktor. Atombomber har imidlertid en vanvittig sprengkraft. Jod, som er flyktig, vil fort bli spredd og fortynnet både lokalt og på avstand.

Skuterud minner om at det på 1950- og 60-tallet ble detonert en rekke atombomber.  Det førte til godt målbare konsentrasjoner av radioaktivt jod over hele jordkloden, uten at det førte til store helseproblemer.

– For at radioaktivt jod skal bli et helseproblem, slik det var rundt Tsjernobyl i årene etter ulykka, må det høye konsentrasjoner til, for eksempel gjennom opptak i melk. Det innebærer at det må være avsetting av forurensing på planter og fôr - ikke bare i lufta.

Skuterud sier at det uansett vil komme klar beskjed fra myndighetene dersom det skulle være behov for de aktuelle gruppene å ta jodtabletter.