Det sier professor Nina Gunnerud Berg ved NTNU, som tirsdag 26. oktober hadde med seg over 100 studenter fra NTNU til feltkurs i Orkland kommune.

Det er andre gang at førsteårsstudenter i geografi ved NTNU besøker kommunen i et såkalt feltkurs i faget samfunnsgeografi. Faget omhandler emner som næringsliv, migrasjon, bosetting, politikk og planlegging. At Orkland kommune ble valgt som arena for feltkurset er ikke tilfeldig.

Kvalitet og kompetanse

Nina Gunnerud Berg professor institutt for geografi NTNU.png
Nina Gunnerud Berg. Foto: NTNU

- Vi har gjerne feltkurs i kommuner hvor det jobber en eller flere dyktige geografer, utdannet ved vårt eget institutt eller andre steder. Ingvill Kanestrøm, som er rådgiver på planavdelingen i Orkland kommune, har hovedfag og doktorgrad i geografi fra vårt institutt og har stått bak meget gode program som er faglig forankret, både i år og da vi var her i 2019, sier Berg.

Kommunesammenslåing og planarbeid

Programmet i år var tredelt og startet i Orkland kulturhus der ordfører Oddbjørn Bang ønsket studenter og ansatte fra NTNU velkommen. Kommunedirektør i Orkland kommune Ingvill Kvernmo og seniorrådgiver Frode Rabben fra Statsforvalteren i Trøndelag delte sine tanker og perspektiv om temaet kommunesammenslåing. Deretter foreleste fagsjef Ingrid Voll fra kommunens planavdeling om Orkland kommunes første kommuneplan, før turen gikk til Norsk Kyllings nye fabrikk på Furumoen.

Bærekraft og sirkulær økonomi

Hos Norsk Kylling ble det både omvisning i produksjonslokalene og foredrag ved administrerende direktør Kjell Stokbakken. Han tok for seg historien om etableringen av fabrikken som skal sikre sunn, trygg og bærekraftig produksjon av kylling. Her fikk også studentene høre John Kåre Solem fra Thamsklyngen holde foredrag om sirkulær økonomi og hvordan flere industribedrifter kan dra nytte av samlokalisering.

- Besøket på Norsk Kylling var svært relevant for studentene i forhold til næringslivsbolken i studiet, sier Berg, som er full av lovord om samtlige foredragsholderne som alle var godt forberedt og dyktige fagfolk på sine områder.

Faglig relevant

Berg framhever betydningen av at studentene får møte folk som jobber med planlegging i sin arbeidshverdag, og at de også fortalte studentene om sin egen utdanningsbakgrunn.

-Vi har oppsummert feltkurset på dagens forelesning, og studentene sier seg svært godt fornøyd med det aller meste og at innholdet var spennende og relevant i forhold til pensum og undervisning på kurset, sier Nina Gunnerud Berg. Hun påpeker at reiseavstand er viktig i forhold til feltkurs over en dag, men at interessante case og faglig godt program er det som styrer hvilke kommuner NTNU velger å samarbeide med.