Onsdag denne uka begynte arbeidet med å flytte både beboere, møbler og annet utstyr fra dagens lokaler inn i et nytt, topp moderne Meldal helsetun. Et bygg som selvsagt vil romme det meste av moderne velferdsteknologiske løsninger, men vel så viktig - alle de ansatte med varme hender og kloke hoder.

På mandag fikk vi en liten sniktitt i de nye lokalene i første byggetrinn ved Meldal helsetun. Sammen med enhetsleder Unni Møkkelgård Resell og prosjektleder Ola M. Wold ble det omvisning i samtlige etasjer i et bygg preget av lyse farger, god takhøyde, innbydende fellesarealer, store uteområder og mange gode løsninger.

Fine farger

Med rom på 30 kvadratmeter og med takhøyde på 3 meter oppleves beboernes rom som romslige. Ikke mindre enn 22 ulike farger har fargekonsulentene valgt seg ut, og valgene som er gjort i de ulike etasjene er både smakfulle og viktige bidrag for å gjøre huset til et godt sted å bo.

– Vi har stor tro på at våre beboere vil trives her, sier Resell, som sammen med både ansatte, pårørende og kommunens ulike råd har fulgt byggeprosessen tett. Både eldreråd og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har kommet med gode innspill underveis.

Beboernes trivsel

Resell sier at byggeprosessen har gått svært bra og det har vært tett og god dialog med pårørende underveis. De har uttrykt stor tilfredshet med hvordan de nye boforholdene blir.

– Når man bygger nytt er det selvsagt en unik mulighet til å få på plass gode og praktiske og teknologiske løsninger, men det er utvilsomt beboernes trivsel og nytteverdi som er det aller viktigste med det nye bygget, poengterer hun.

Neste byggetrinn på gang

Ikke mange dagene etter at flyttingen fra dagens helsetun er fullført vil det andre byggetrinnet bli igangsatt. Denne bygningen vil bygges sammen med både den som nå står ferdig og med demensavdelingen Solhagen, som vil bli bevart og benyttet i videre drift. Når byggetrinn to står ferdig vil det totalt være plass til 75 beboere i de nye lokalene.

– Planen er at rivningsarbeidet starter allerede i april, og at grunnarbeidet blir igangsatt i sommer, sier Wold, som har fulgt byggeprosessen tett siden kontrakten ble underskrevet med hovedentreprenøren Ruta i september 2020.

Vannbåren varme og energibesparelser

Wold opplyser at det er lagt stor vekt på at bygget skal bli så driftsmessig effektivt som mulig. Egne sjakter for søppelhåndtering og vasking av tøy tilgjengelig i hver etasje er bare et par eksempler på at hverdagen kan bli enklere for ansatte. Det er installert vannbåren varme i bygget og beregninger viser at energibehovet vil bli redusert til en tredjedel av det som er tilfelle i dagens bygning. Han kan fortelle at det er strekt datakabler tilsvarende en distanse på 4,5 mil i det nye bygget.

Unni Møkkelgård Resell sier det nok er med et visst vemod at de nå skal forlate det gamle bygget, men det oppveies med at de nå får et bygg som vil møte framtidas behov på en svært god måte.

– Nå ser vi bare fram til å få flytteprosessen unnagjort og komme i orden i nytt hus.