Korpsene har oppretthold aktivitet gjennom hele pandemien. Nå ser de fram til normale tilstander og ønsker nye medlemmer velkommen.

Agdenes skolekorps er blant korpsene som har holdt hjulene i gang gjennom et utfordrende år. Jorid Dalsegg Gagnås var blant initiativtakerne til å dra i gang virksomheten i 2017 etter at aktiviteten hadde ligge brakk noen år. Hun er blant dem som vil slå et slag for korps som fritidsaktivitet for barn og unge.

Slår i hjel myter

- Du trenger ikke eget instrument, alle får låne. Vi har et flott miljø der alle får være med. Her er det vennskap på tvers av alder og kjønn, hvor de eldste tar vare på de yngste. Dessuten er korps en aktivitet du kan ha glede av hele livet, sier Gagnås, som også ønsker å legge død myten om at det stiller store krav til foreldre om å stille på dugnader og organisere inntektsbringende tiltak. Hun mener tvert imot at det forventes lite av foreldrene, faktisk mindre enn det som er vanlig i andre fritidsaktiviteter for barn.

Orkdal skolekorps i Spania.jfifKorpstur er alltid populært. Her er Orkdal musikkorps på tur til Spania. Foto:privat

Sosial arena for store og små

Hun trekker isteden fram at korps fyller en viktig sosial rolle for mange.

- Innflyttere til kommunen har ofte uttrykt at de opplever korpsbevegelsen som en flott arena for å bygge opp et bredere nettverk både for seg selv og sine barn.

En annen myte som eksisterer er at det å spille i korps er dyrt.

- Det er ikke riktig, sier Gagnås. Korps er en rimelig aktivitet. Alle betaler en svært overkommelig kontingent, og korpset dekker det meste av utstyr og du får låne instrument av korpset så lenge du er medlem. Hun trekker også fram det gode samarbeidet mellom korpsene i Orkland, et samarbeid som blant annet inkluderer felles øvingshelger og konserter med påfølgende sosialt samvær. Alle ser fram til at det igjen blir mulig når samfunnet gradvis åpner opp igjen.

Meldal og Orkdal skolekorps i samspill.jfifMeldal og Orkdal skolekorps i samspill. Foto:privat

Trygge rammer gir trygge barn

Det snakkes mye om utenforskap i dagens samfunn. Det er ikke et tema i korpsbevegelsen. Her får alle være med på sitt nivå og med sine ferdigheter. På øvelsene fram mot en konsert eller mot 17.mai vil alle oppleve akkurat det. Et trygt og godt fellesskap gir en trygg ramme. Det skaper trygge barn som tør å utfordre seg selv.

- Det er godt å observere for oss som er voksne, sier Jorid Dalsegg Gagnås, som i disse dager er i ferd med å sende stafettpinnen som styreleder i korpset videre.

Tett samarbeid med kommunen

Korps og kommune er to ord som henger tett sammen. Nesten alle korps i Norge har ordet skole i navnet sitt. Historisk sett er det barneskolene som har vært utgangspunktet for rekruttering av medlemmer og arena for øvelser. Denne lenken til kommunene er fortsatt tilstede, noe som også kommer til uttrykk i Orkland.

- I Orkland kommune er det et tett samarbeid mellom alle skolekorpsene og den kommunale kulturskolen. Det forteller leder for kulturskolen, Helge Rolstadås.

Samarbeidet skjer på flere ulike måter. For det første bidrar kulturskolen med opplæring på instrumentet, mens korpsene gir en samspillsarena og et sosialt fellesskap. For det andre er kommunene både direkte og indirekte inne med økonomiske midler for å dekke lønn til dirigent.

Agdenes skolekorps.jfifGodt humør i Agdenes skolekorps! Foto:privat

Begynn nå!

- Du kan starte i korpset fra du går i 3. klasse, men vi har også gode erfaringer med å tilrettelegge for musikanter som er eldre når de starter. Det er ikke noe problem å begynne i korps i 8. klasse. Flere har valgt senere start både fordi de har venner som spiller i korpset eller fordi de har sluttet med andre fritidsaktiviteter, sier Rolstadås.

Gagnås og Rolstadås er enige om at tiden vi er inne i nå er perfekt for å begynne i korps.

- For det første har vi god kapasitet til å ta imot nye musikanter. Vi har god kontroll på smittevernet og ser fram til at vi igjen snart kan møtes uten restriksjoner. Mange barn og unge har kanskje opplevd et vakuum i forhold til fritidsaktiviteter det siste året og gleder seg til å bli mer aktive igjen. Da er korps tingen, smiler Rolstadås.

Vi har tre aktive skolekorps i Orkland. Foruten Agdenes har vi også Meldal og Orkdal skolekorps. Det er felles søknadsskjema for korps og kulturskole. De finner du her:

Felles søknadsskjema for korps og kulturskole

Er du rask med påmeldingen?

- Da kan barna starte opp allerede like etter påske, sier Helge Rolstadås, som håper på mange nye medlemmer i Orklandkorpsene utover våren.